• 0553 880 89 05

Bursa 16. Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyonu Fuarı

874 ZİYARETÇİ
  • EKLENME TARİHİ: Kasım 15, 2018 2:36 am
  • TARİH: 29 Kasım - 02 Aralık
  • WEB ADRESİ: Belirtilmemiş
  • ORGANİZATÖR: http://tuyap.com.tr/
  • YER: Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi - Osmangazi / BURSA

ETKİNLİK HAKKINDA

Bursa Endüstri Zirvesi çatısı altında eş zamanlı olarak 7 ayrı salonda 40 bin m2 alanda hazırlanan makine sektörüne yön veren markaların buluşması 29 Kasım – 2 Aralık 2018’de Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Metal ve saç işleme teknolojileri, kalıp yan sanayi ve otomasyon sektörlerinin tüm paydaşlarını tek çatı altında bir araya getiren Bursa Endüstri Zirvesi, 2017 yılında; 60 ülkeden 44 Bin 665 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu. 25 ülkeden 410 firma ve firma temsilciliği 7 ayrı salondan oluşan 40 bin m2 de kapalı alanda buluşturan fuarlar, sanayinin gelişimine yön veren sektörleri aynı çatı altında bir araya getirerek, son teknolojinin ziyaretçi ile buluştuğu son nokta olması ile de dikkat çekti.

Son teknoloji kullanarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapan, metal – sac- kaynak işleme teknolojilerinden imalat sektörüne, makine otomasyonuna kadar geniş ürün grubu yer aldığı zirve, sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten Bursa Endüstri Zirvesi, 29 Kasım – 2 Aralık 2018 tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya hazırlanıyor.

Neden Katılmalısınız? l Bursa Otomasyon Fuarı
Bölgede sektörün gelişmesine katkı sağlayacak ithalatçıların yan sanayicileri ile işbirliği olanağı edinebilmek.
Sektördeki gelişmeleri ve beklentileri yerinde ve yakından takip edebilmek, yeni yatırım fırsatları yakalamak.
Marka yaratmak, marka bilinirliğinizi arttırmak.
Yeni ürünlerin tanıtımını gerçekleştirmek, pazardaki başarısını gözlemleyebilmek.
Sektördeki imajınızı tazelemek, mevcut müşterileriniz ile olan bağınızı güçlendirmek.
Müşteri analizi yapabilmek (gereksinimleri öğrenmek, ilişkileri sağlamlaştırmak).
Nitelikli ziyaretçi ile buluşup, alım kararında etkili olup, rekabet şansını değerlendirmek.

KATILIMCI PROFİLİ
Elektrik Üretimi
Enerji Üretim Sistemleri
Jeneratör
Alternatör
Elektrojen Grupları
Akümülatörler
Otoprodüktör Sistemleri
Elektrik Çevrimi
Transformatörler (malzemeleri ve yan sanayi)
Regülatörler
Redresörler
Kesintisiz Güç Kaynakları
Elektrik Motorları ve Yan Sanayi
Motor Sürücüler (invertörler, yol vericiler)
Kondansatörler
Elektrik İletimi

Alüminyum/Bakır Bara
Bobin ve İletkenler
Kablolar (enerji kabloları, tesisat kabloları, kablo garnitürleri)
Kablo Taşıma Sistem ve Malzemeleri
Kablo Taşıma
Bağlantı
Eklem Sistem ve Malzemeleri
Elektrik Dağıtım, Kumanda, Koruma
Pano
Tablo
Kumanda Masaları ve Aksesuarları
Kesici ve Ayırıcı Şalterler ve Şalt Malzemeleri
Sigortalar ve Otomatlar
Parafudr
Paratoner ve Topraklama Sistemleri
Elektrik Tesisat Malzemeleri
Butonlar
Sviçler ve Sinyal Lambaları
Kontaktörler
Röleler
Elektrik Sayaçları
Aydınlatma
İç Mekan Aydınlatma Sistemleri
Dış Mekan Aydınlatma Sistemleri
Aydınlatma Armatürleri
Ampul ve Spotlar
Aydınlatma Kontrol Sistem ve Ekipmanları
Elektrik Elektronik Test Cihazları
Kestirimci Bakım Sistemleri
Elektronik Test Cihazları
Analizörler
Osiloskoplar
Programlayıcılar
Elektrik Test Cihazları
Elektrik Ölçü Cihazları
Elektrik Endüstrisi İçin Kalite Kontrol ve Laboratuar Cihaz
Sistem ve Ekipmanları
Güvenlik Sistemleri
Kamera Kontrol Sistemleri
Yangın İhbar Sistemleri
Hırsız Alarm Sistemleri
Kartlı Giriş Sistemleri
Çevre Güvenlik Sistemleri
Otomasyon Sistem ve Yazılımları
Bina Otomasyon Sistemleri
Fabrika Otomasyon Sistemleri
Enerji SCADA Yazılımları
Elektronik ve Elektroteknik İçin CAD Yazılımları
Saha İletişim Sistem ve Ekipmanları

Hidrolik – Pnömatik Ekipmanları Fabrika Donanımları

Sektörel Yayınlar

Bilgisayar
ZİYARETÇİ PROFİLİ
Otomasyon
Elektrik-Elektronik Sanayi
Makine Sanayi
Metal Sanayi
Otomotive Ve Yan Sanayi
Demir-Çelik Sanayi
Kalıp Sanayi
Plastik Sanayi
Tekstil Sanayi
Mühendislik Hizmetleri
Kimya Sanayi
İnşaat Sanayi
Alüminyum Sanayi
Reklamcılık Sanayi
Hırdavat

Kaynak : Tüyap,

The meeting which will reach the machine sector which can be reached in 7 different halls and 40 thousand m2 area in the 7 different halls under the roof of Bursa Industry Summit will take place in Tüyap Bursa International Fair and Congress Center on 29 November – 2 December 2018. Bursa Industry Summit, 2017; 44 thousand 665 sector representatives from 60 countries gathered under the roof. Combining 410 companies and 25 representative offices from 25 countries in 7 closed halls and 40,000 m2 closed area, the fairs attracted attention with bringing together the industry on the sector and bringing together the meeting point of the laser.

Production of the latest technology, metal-sheet-welding-processing cables, wide product range from sector automation, expanding the marketing network to offer new markets to the sector The Bursa Industry Summit is our current job to establish a new business on 29 November – 2 December 2018.

Why Do Not Participate? l Bursa Automation Exhibition
We contributed to the development of the sector in the region and we can cooperate with industrialists.
To be able to follow developments and expectations in the sector on site and to provide new investment.
Create brand, increase your brand awareness.
The new level of presentation presentation, the effectiveness of the market success.
To renew your image in the sector, to strengthen the bond with the present.
To make customer analysis (compliance, consolidation of partnership).
Meeting with qualified visitors, being effective in purchasing decision, evaluating the chance of competition.

PARTICIPANT PROFILE
Electricity Production
Energy Production Systems
Generator
Alternator
Generator Groups
Accumulators
Autoproducer Systems
Electric Cycle
Transformers (materials and sub-industry)
regulators
Rectifiers
Uninterruptible Power Supplies
Electric Motors and Sub Industry
Motor Drives (inverters, starters)
Capacitors
Electricity Transmission

Aluminum / Copper Busbar
Coils and Conductors
Cables (power cables, wiring, wiring)
Cable Conveying Systems and Materials
Cable Carrying
Connection
Joint Systems and Materials
Electricity Distribution, Control, Protection
Panel
Table
Chairs and Accessories
Circuit Breakers and Switches and Switchgear Materials
Fuses and Automata
arrester
Lightning and Grounding Systems
Electrical Installation Materials
buttons
Switches and Signal Lamps
Contactors
Relays
Electricity Meters
Lighting
Indoor Lighting Systems
Outdoor Lighting Systems
Lighting Fixtures
Bulb and Spots
Lighting Control Systems and Equipments
Electrical Electronic Test Equipment
Predictive Maintenance Systems
Electronic Test Equipment
analyzers
oscilloscopes
Programmers
Electrical Test Equipment
Electric Measuring Instruments
Quality Control and Laboratory Equipment for Electrical Industry
System and Equipment
Security systems
Camera Control Systems
Fire Alarm Systems
Burglar Alarm Systems
Card Entry Systems
Environmental Security Systems
Automation Systems and Software
Building Automation Systems
Factory Automation Systems
Energy SCADA Software
CAD Software for Electronics and Electrotechnics
Field Communication Systems and Equipment

Hydraulic – Pneumatic Equipment Factory Equipment

Sectoral Publications

Computer
VISITOR PROFILE
Automation
Electric-Electronic Industry
Machinery Industry
Metal Industry
Automotive and Sub Industry
Iron and Steel Industry
Mold Industry
Plastic Industry
Textile Industry
engineering services
Chemical Industry
Construction Industry
Aluminum Industry
Advertising Industry
Hardware

DMCA.com Protection Status

Firma Rehberi