• 0553 880 89 05

ARAMA SONUÇLARI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğümüz Misyonu ve Vizyonu Genel Müdürlüğümüzün; Misyonu; Mali Politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlaştırmak, Hükümetçe belirlenen politika ve hedeflere uygun bütçe hazırlamak, bütçe uygulamalarını yönlendirmek ve kontrol etmektir. Vizyonu; Başta ekonomi politikasını oluşturan idareler olmak üzere Türk Kamu Yönetimi içinde; kendisinden beklenen politika üretme ve uygulama sürecine ilişkin tüm işlevlerde […]

Basın İlan Kurumu

Basın İlan Kurumu

Kurumun Görevleri Basın İlan Kurumu, resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmektedir. Şubelerimizin bulunmadığı yerlerde valilikler bu görevi üstlenmektedir. Gazete ve dergileri, dönemsel veya şikâyete bağlı olarak mevzuat ve Basın Ahlak Esasları kapsamında denetlemektedir. Kurumumuz, gazete ve dergiler ile basın dernek ve sendikalarına beş yıla kadar kredi açmakta; […]

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi ve iletişim teknolojileri son on yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişmiş ve tüm dünya çapında yayılmıştır. Bu durum bir yandan hayatı son derece kolaylaştıran yeni hizmetlerin ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamakta, diğer yandan uluslar arası sözleşmelerle garanti altına alınmış haberleşmenin ve mahremiyetin korunması gibi özgürlüklere yönelik riskler ve tehditler ortaya çıkarmaktadır. Yeni teknolojilerin, hizmetlerin ve […]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Misyon ve Vizyon Kurum Misyonu Kurumun misyonu; Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve bu sayede finansal piyasaların gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunmaktır. Kurum Vizyonu Kurumun […]

Avrupa Birliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda uluslar arası konjonktürdeki gelişmeleri yakından takip etmiş ve OECD, NATO gibi uluslararası örgütlenmelerin etkin bir üyesi olmuştur. Bu doğrultuda, insanlık tarihinin en büyük barış projesi olarak nitelendirilen Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959’da Topluluğa […]

Ankara Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası

VİZYONUMUZ  Türkiye’nin ekonomisinin ticaret-bilgi-iş ahlakı etkileşimine dayalı olarak büyüme, kalkınma ve dönüşümünün sağlanması konusunda katalizör olan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. MİSYONUMUZ  Ankara Ticaret Odası; Ankara’da pozitif bir iş ortamı ve dinamik bir iş yaşamını teşvik edilmesi amacıyla üyelerinin mesleki faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldıran, menfaatlerini etkili biçimde savunan ve onları başarmaya yönlendiren, destekleyen ve […]

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Web Sayfası http://www.anayasa.gov.tr Tel+90 3124637300AdresAhlatlıbel Mahallesi İncek Yolu Serpmeleri No:4 06890 ANKARA TÜRKİYE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Misyonumuz: Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi güçlendiren sosyal hizmetler sunmak; sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle istihdamı artıran, çalışma hayatını düzenleyen, denetleyen tedbirler almak ve sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini sürdürmek.   Vizyonumuz: Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalışan ve üreten müreffeh bir Türkiye.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem… Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem […]

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

İLETİŞİM Telefon : 90 (0312) 417 77 70 Faks : 90 (0312) 419 33 70 E-Posta : info@adalet.gov.tr Adres : 06659 KIZILAY / ANKARA ARABULUCULUK DAVETLERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon : 90 (0312) 417 77 70 KEP Adresi : adaletbakanligi@hs01.kep.tr Adres : Hukuk Birimi KIZILAY / ANKARA

DMCA.com Protection Status

Firma Rehberi